Πάργα: 26840 32836 | Θεσσαλονίκη: 2311 822997 | Κιν: 6989735168 support@cactuserp.gr

CACTUS ERP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Cactus ERP

Το Cactus ERP είναι ένα σύστημα Μηχανογράφησης για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Το Cactus ERP είναι ένα σύστημα λογισμικού που ενσωματώνει όλες τις βασικές επιχειρηματικές και διοικητικές διαδικασίες. Τα σημεία που το Cactus ERP ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές του είναι η ευκολία χειρισμού και η στιβαρή αρχιτεκτονική του που προσφέρει μία σωστή και αδιάβλητη λειτουργικότητα.

  • Παραγγελίες: Η διαχείριση των προσφορών και παραγγελιών της επιχείρησης σας γίνεται οργανωμένα και εύκολα.
  • Τιμολόγηση: Το υποσύστημα της Τιμολόγησης διαχειρίζεται τις κινήσεις αγορών, πωλήσεων, πιστωτικών και ακυρωτικών.
  • Φορείς: Στους Φορείς ο χρήστης του Cactus ERP διαχειρίζεται τους πελάτες και τους προμηθευτές του.
  • Αποθήκη: Διαχειριστείτε τα είδη που εμπορεύεστε με το υποσύστημα της Αποθήκης. Τα είδη περιγράφονται με 2 διαφορετικούς κωδικούς και 6 διαφορετικά Barcode.
  • Λογιστική: Ίσως το σημαντικότερο υποσύστημα του Cactus ERP είναι η λογιστική καθώς συγκεντρώνει όλα τα λογιστικά σας στοιχεία.
  • Έσοδα Έξοδα: Δείτε αν πάσα στιγμή τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης σας. Με αυτόν τον τρόπο έχετε πάντα τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών της επιχείρησης σας.
  • M. I. S.: Το εργαλείο εκείνο που θα πλαισιώσει την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δείκτες και άλλα γραφήματα είναι στην διάθεση σας.