Πάργα: 26840 32836 | Θεσσαλονίκη: 2311 822997 | Κιν: 6989735168 support@cactuserp.gr

CACTUS PAYROLL

To Cactus PayRoll είναι ένα μοντέρνο Πρόγραμμα Μισθοδοσίας Κοινών Επιχειρήσεων. Διακρίνεται για την απλότητα και την ευκολία χειρισμού του. Περιλαμβάνει πλήρη κωδικοποίηση του Ο.Σ.Υ.Κ. και αυτόματη επιλογή ειδικοτήτων ΙΚΑ και Κ.Π.Κ. Επίσης δίνεται η υποστήριξη πολλαπλών εταιρειών, χρήσεων και εργαζομένων. Η παραμετροποίηση του είναι απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί σε μερικά λεπτά. Μπορεί αμεσα να συνδεθεί με την εμπορική εφαρμογή Cactuserp.

Πρόγραμμα Μισθοδοσίας

  • Δημιουργία αρχείου Α.Π.Δ.
  • Δημιουργία αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών
  • Πίνακας Προσωπικού
  • Διαθεσιμότητα Ημέρας, Δωματίου, Περιόδου
  • Βιβλίο Αδειών
  • Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου και Υπερωριών
  • Καταχώρηση Ατομικής Σύμβασης Εργασίας
  • Καταστάσεις Ταμείων, Καρτέλα Εργαζομένου κλπ