Πάργα: 26840 32836 | Θεσσαλονίκη: 2311 822997 | Κιν: 6989735168 support@cactuserp.gr

Τα προϊόντα μας

Cactus ERP

Το Cactus ERP είναι ένα σύστημα Μηχανογράφησης για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Το Cactus ERP είναι ένα σύστημα λογισμικού που ενσωματώνει όλες τις βασικές επιχειρηματικές και διοικητικές διαδικασίες. Τα σημεία που το Cactus ERP ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές του είναι η ευκολία χειρισμού και η στιβαρή αρχιτεκτονική του που προσφέρει μία σωστή και αδιάβλητη λειτουργικότητα.

Σύστημα Μηχανογράφησης

 • Παραγγελίες: Η διαχείριση των προσφορών και παραγγελιών της επιχείρησης σας γίνεται οργανωμένα και εύκολα.
 • Τιμολόγηση: Το υποσύστημα της Τιμολόγησης διαχειρίζεται τις κινήσεις αγορών, πωλήσεων, πιστωτικών και ακυρωτικών.
 • Φορείς: Στους Φορείς ο χρήστης του Cactus ERP διαχειρίζεται τους πελάτες και τους προμηθευτές του.
 • Αποθήκη: Διαχειριστείτε τα είδη που εμπορεύεστε με το υποσύστημα της Αποθήκης. Τα είδη περιγράφονται με 2 διαφορετικούς κωδικούς και 6 διαφορετικά Barcode.
 • Λογιστική: Ίσως το σημαντικότερο υποσύστημα του Cactus ERP είναι η λογιστική καθώς συγκεντρώνει όλα τα λογιστικά σας στοιχεία.
 • Έσοδα Έξοδα: Δείτε αν πάσα στιγμή τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης σας. Με αυτόν τον τρόπο έχετε πάντα τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών της επιχείρησης σας.
 • M. I. S.: Το εργαλείο εκείνο που θα πλαισιώσει την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δείκτες και άλλα γραφήματα είναι στην διάθεση σας.

cHotel P.M.S.

To Cactus Hotel (cHotel) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης τουριστικών μονάδων. Είναι κατάλληλο τόσο για μικρές μονάδες όσο και για μεγάλα ξενοδοχεία. Το Cactus Hotel διακρίνεται για την ευκολία χειρισμού και την ευελιξία του. Είναι το απαραίτητο εργαλείο για την πλήρη εικόνα και τον έλεγχο της διαθεσιμότητας και των κρατήσεων της επιχείρησης σας για ολόκληρη τη σεζόν.

Σύστημα Διαχείρισης Τουριστικών Μονάδων

 • Διαχείριση δωματίων. Εισαγωγή, Διόρθωση, Διαγραφή. Διαχειριστείτε τα δωμάτια σας και οργανώστε ηλεκτρονικά την μονάδα σας.
 • Διαχείριση κρατήσεων. Εισαγωγή, Διόρθωση ,Διαγραφή.
 • Πλάνα Ημέρας, Δωματίου, Περιόδου
 • Αφίξεις Ημέρας, Αναχωρήσεις Ημέρας, Κρατήσεις Αλφαβητικά, Κρατήσεις Kατά Αύξοντα Αριθμό, Μηνιαία Κατάσταση Πληρότητας.
 • Διαθεσιμότητα Ημέρας, Δωματίου, Περιόδου
 • Τιμολόγηση Ατόμου, Δωματίου, Κράτησης.

Cactus Payroll

To Cactus PayRoll είναι ένα μοντέρνο Πρόγραμμα Μισθοδοσίας Κοινών Επιχειρήσεων. Διακρίνεται για την απλότητα και την ευκολία χειρισμού του. Περιλαμβάνει πλήρη κωδικοποίηση του Ο.Σ.Υ.Κ. και αυτόματη επιλογή ειδικοτήτων ΙΚΑ και Κ.Π.Κ. Επίσης δίνεται η υποστήριξη πολλαπλών εταιρειών, χρήσεων και εργαζομένων. Η παραμετροποίηση του είναι απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί σε μερικά λεπτά. Μπορεί αμεσα να συνδεθεί με την εμπορική εφαρμογή Cactuserp.

Πρόγραμμα Μισθοδοσίας

 • Δημιουργία αρχείου Α.Π.Δ.
 • Δημιουργία αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών
 • Πίνακας Προσωπικού
 • Διαθεσιμότητα Ημέρας, Δωματίου, Περιόδου
 • Βιβλίο Αδειών
 • Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου και Υπερωριών
 • Καταχώρηση Ατομικής Σύμβασης Εργασίας